V pozdních večerních hodinách dne 17. května 2010, pouze pár dní po svých 98. narozeninách, odešel Prof. Dr. Fritz Sennheiser, průkopník v oblasti zvukové techniky a zakladatel současné firmy Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Ztrácíme tím výraznou postavu nejen po stránce technické, ale i po stránce lidské.
 Prostřednictvím své společnosti měl Prof. Dr. Fritz Sennheiser rozhodující vliv na vývoj technologií přenosu zvuku a byl nápomocný při tvorbě převratných vynálezů v elektroakustice a přenosové technice. Pod jeho vedením byl vyroben první mikrofon typu "krátká puška" nebo sluchátka s otevřeným systémem. Dohlížel na vývoj bezdrátového přenosu v infračerveném i radiovém spektru. Bylo pro něj přirozené, že dal svým vývojářům tvůrčí a technickou svobodu, tak potřebnou pro jejich práci. Zároveň je nutné ocenit i jeho lidskou stránku, kdy přes své pracovní vytížení v rozvíjející se firmě nacházel čas pro setkání se studenty, inspirované jeho nadšením pro zvukovou techniku. V roce 1982 odešel z vedení společnosti, kterou předal svému synovi Prof. Dr. sc. techn. Jörgu Sennheiserovi.
Fritz Sennheiser se i poté nadále živě zajímal o společnost kterou založil v létě 1945. Jeho nadšení pro zvukovou techniku i tvůrčí zvídavost, spojená se skromností, tak vzácnou v dnešní době, jeho disciplína, upřímnost a velkorysost v jednání s lidmi zůstanou příkladem pro všechny kdo ho znali.
Celá historie evropského zvukového průmyslu zůstane navždy spjata se jménem Fritz Sennheiser.
 

 
 
 
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Panter Youtube